MUSIIKKIMERI

Tmi KAARINA LAITINEN MUSIIKKITERAPEUTTI, LH

MUSIIKKITERAPIA


Terapiani kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret (3-25 v.), psyykkisesti oirehtivat, kehitysvammaiset, autistiset/asperger, mutistiset, dysfaattiset ym.  Minulla on sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana, johon kuuluvat:

- vaativa lääkinnällinen kuntoutus
- kuntoutuspsykoterapia (16-25 v.)


Kelan korvaamaan musiikkiterapiaan voi päästä lääkärin lähetteellä. Katso Kelan sivut: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia. Teen työtä yksilöohjautuvasti (terapia-asiakas tekee valinnan johon minä liityn) ja käytän työssäni voimauttavaa vuorovaikutusta. Työ lasten ja nuorten vanhempien kanssa on tärkeä osa kuntoutustyötä. Teen työtä toimitilassani, lapsen päiväkodissa, koulussa tai lapsen kotona.


Minulla on erittäin pitkä ja laaja, yli 20:n vuoden työkokemus lasten ja nuorten kuntoutuksesta. Teen yksilöllistä laaja-alaista musiikkiterapiaa, myös intensiivistä (kaksi kertaa viikossa). Käytän terapiassa tarvittaessa tukiviittomia ja pcs-kuvia. Olen käynyt Pecs-koulutuksen. Työskentelen kokonaisvaltaisesti yhteistyössä lapsen tai nuoren lähiverkoston kanssa. Käytän työhöni säännöllistä työnohjausta.

Otathan yhteyttä mikäli haluat tietää lisää!

K A A R I N A   L A I T I N E N 

Olen valmistunut Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksesta musiikkiterapeutiksi vuonna 1997 ja toiminut siitä lähtien musiikkiterapeuttina Helsingissä. Aikaisempi työkokemus lastenhoitajana, erityislastentarhanopettajana ja musiikkileikkikoulunopettajana on tukenut hyvin terapiatyötä lasten ja nuorten parissa.

Harrastukset musiikin ja teatterin parissa ovat lisänneet taitojani musiikkiterapiatyössä.
Sanoittamani ja säveltämäni laulu "Musiikin voima" kertoo musiikkiterapian ja musiikin voimasta.
Voit ladata nuotit tästä PDF-tiedostona:

P.S. Ohessa myös linkki minusta kirjoitettuun artikkeliin Taajuus-verkkolehdessä.

.T O I M I T I L A  &  

Y H T E Y S T I E D O T 

Työskentelyalueeni on Helsinki ja toimitilani sijaitsevat osoitteessa:

Kinaporinkatu 11 A Sörnäinen, Helsinki

Omat yhteystietoni:

Kaarina Laitinen 

050 582 3356

musiikkimeri@icloud.com